Search results

Records found: 98  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019500 xcla^"
 1. Aktivní legitimace podat žalobu na neplatnost k soudům ES v rámci soutěžního práva / Kateřina Douchová.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/9 (2006), s. 1037-1062.Právník.
  article

  article

 2. Decentralizovaná aplikace a modernizace evropského soutěžního práva / Bejček, J..    Česká advokátní komora.32-77.XV. Karlovarské právnické dny.
  article

  article

 3. Dohody narušující soutěž a ochrana před zneužitím dominantního postavení aneb nová pravidla v oblasti ochrany hospodářské soutěže po vstupu ČR do EU / Kusák, V..    Blanický, Ivan.2 (2004), s. 54-58.Bulletin advokacie.
  article

  article

 4. Ekonomický přístup v soutěžním právu / Josef Šilhán.    14/3 (2006), s. 233-242.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 5. Evropská komise : zpráva o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělství / Peter Mišúr.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 11-12, s. 342-346.
  article

  article

 6. Evropské právo a ochrana hospodářské soutěže / Škvařilová, P..    Špok, Radomír.1 (2001), s. 110-113.Integrace.
  article

  article

 7. Evropské právo v řízení před mezinárodními rozhodci / Veronika Hradilová.    16/4 (2008), s. 138-141.Právní rozhledy.
  article

  article

 8. Falešné dilema strnulé právní normativity a pružného ekonomického pragmatismu v soutěžním právu / Josef Bejček.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/7 (2006), s. 745-768.Právník.
  article

  article

 9. Fenomén internetových platforem II / Radim Polčák.    Právní rádce.roč. 25, (2017), č. 11, s. 38-43.
  article

  article

 10. Formy a vybrané typy zakázaných kartelových dohod a jejich posuzování z hlediska zákazu podle ZOHS (3. část) / Raus, D..    Bažantová, Ilona.13/4 (2004), s. 11-25.Obchodní právo.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.