Search results

 1. Aktivní životní styl a rekreační cyklistika : zdravotní přínos a fyziologický profil cyklistů ve věku 11-66let / Jan Heller, Pavel Vodička, Ivana Kinkorová.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 3 (2009), s. 86-94.
  article

  article

 2. Antropometrické parametry a jejich využití u judistů / Ivana Kinkorová, Klára Coufalová.    Česká kinantropologie.Roč. 13, č. 2 (2009), s. 100-107.
  article

  article

 3. Assessment of muscular functions with a middle-aged population / Jarmila Riegerová, Pavlína Kvasničková.    28 (1998), s. 47-51 : tab., grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 4. Biologická vyspelosť športovcov predpubertálného a pubertálného veku / Marianna Šelingerová, Peter Šelinger.    16/3 (2006), s. 24-26.Telesná výchova a šport.
  article

  article

 5. Confrontation of the results of the body fat evaluation using three somatometrical methodologies / Jarmila Riegerová.    25 (1995), s. 15-23 : 10 tab., 3 grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 6. Diagramy vývojové strukturní proporcionality dětí a mládeže - potřeba změny / Bohdan Semiginovský.    Teplý, Zdeněk.10/1 (2006), s. 69-80.Česká kinantropologie.
  article

  article

 7. Dítě a sport / Lenka Cinglová.    Dobrý, Lubomír.68(5) (2002), s. 5-8 : tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 8. Dynamika rozvoja somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti v športovej príprave hádzanárok / Silvia Priklerová.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 3 (2012), s. 22-26.
  article

  article

 9. Funkční a somatické charakteristiky mladých volejbalistů / Radomil Juřík, Jarmila Riegerová.    24 (1992/93), s. 104-114 : 3 tab., 4 grafy.Tělesná kultura.
  article

  article

 10. Funkční profil tenisového hráče školního věku / Přidalová, M..    Hanelová, Zuzana. (1999), s. 433-438 : grafy.Pohyb a zdraví.
  article

  article