Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019278 xcla^"
 1. Darování s podmínkou, příkazem a jiné vedlejší doložky při darovací smlouvě / David Elischer.    Rekodifikace & praxe.Roč. 2, (2014), č. 8, s. 5-8.
  article

  article

 2. Dědická smlouva a některé problémy při jejím uzavírání, zejména pak problematika výkladu § 1585 odst. 1 o. z. / Václav Bednář.    Bulletin advokacie.roč. (2017), č. 11, s. 17-20.
  article

  article

 3. Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice /.    Revue církevního práva.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 81-92.
  article

  article

 4. Dohoda vlastníků jednotek o rekonstrukci společných částí domu / Lucie Balýová.    Soudní rozhledy.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 23.
  article

  article

 5. Donucení k podpisu smlouvy a nový občanský zákoník / Martin Hout.    Právní rádce.Roč. 22, (2014), č. 12, s. 44-45.
  article

  article

 6. K povaze smlouvy o převodu podílu / Josef Kříž.    Obchodněprávní revue.roč. 8, (2016), č. 7-8, s. 202-207.
  article

  article

 7. K základním výkladovým otázkám zákona o registru smluv - soukromoprávní smlouva / Josef Kříž.    Soukromé právo.roč. 6, (2018), č. 11, s. 2-8.
  article

  article

 8. Nájem bytu - výklad základních ustanovení (§ 2235, 2236 ObčZ) / Petr Bezouška.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 3, s. 77-86.
  article

  article

 9. Nová právní úprava dokumentárního akreditivu / Petr Liška.    Obchodněprávní revue.Roč. 7, (2015), č. 4. s. 101-106.
  article

  article

 10. Opět k nástupnictví do právního poměru ze smlouvy o smlouvě budoucí / Václav Pilík.    Obchodní právo.Roč. 25, (2016), č. 4, s. 122-128.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.