Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019274 xcla^"
 1. Interpretace smluvních ujednání a jednostranných prohlášení stran v prostředí mezinárodního obchodu / Naděžda Rozehnalová.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 26, (2018), č. 3, s. 381-396.
  article

  article

 2. Konflikty obchodních podmínek a jejich řešení / Josef Kotásek.    Obchodní právo.Roč. 24, (2015), č. 10, s. 346-359.
  article

  article

 3. Použití obchodních doložek INCOTERMS 2000 v kupní smlouvě / Pavel Koukal.    Svoboda, Zdeněk.13/8 (2005), s. 21-23.Právní rádce.
  article

  article

 4. Praxe použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží / Zdeněk Kapitán.    5/7 (2008), s. 273-274.Právní fórum.
  article

  article

 5. Smlouva o otevření akreditivu / Marek, K..    3 (2002), s. 4-7.Právní zpravodaj.
  article

  article

 6. Účast Evropského společenství v rámci všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a v mezinárodní obchodní organizaci (WTO) / Magdalena Ličková.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/7 (2006), s. 769-790.Právník.
  article

  article

 7. Understanding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods / Renata Vystrčilová.    Univerzita Palackého.177-182.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 8. Uplatnění soutěžního práva v sektoru zemědělství / Michal Petr.    4/10 (2007), s. 368-373.Právní fórum.
  article

  article

 9. Vyšší moc, hardship aneb smluvní doložky v mezinárodní praxi / Naděžda Rozehnalová.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 23, (2015), č. 1, s. 57-64.
  article

  article

 10. Zajišťování závazků v mezinárodním obchodu / Mihulková, S..    12/4 (2003), s. 5-18.Právo a podnikání.
  article

  article