Search results

Records found: 83  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019268 xcla^"
 1. Aarhuská úmluva : prostor pro veřejnost / Kružíková, E..    Přikryl, Jan.11 (2004), s. 52-54.Ekonom.
  article

  article

 2. Analýza predbežného vykonávania medzinárodnej zmluvy v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z r. 1969 v podmienkach Slovenskej republiky / Daniel Bednár, Jozef Valuch.    Justičná revue.roč. 71, (2019), č. 1, s. 14-25.
  article

  article

 3. Aplikace unifikovaného hmotného práva upravujícího mezinárodní kupní smlouvu / Rozehnalová, N..    XI/1 (2003), s. 22-29.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 4. Arbitration and state contracts / A. V. M. Struycken.    Recueil des cours.Vol. 374 (2014), s. 9-52.
  article

  article

 5. Autonomní výklad mezinárodních smluv / Alexander J. Bělohlávek.    In varietate concordia.2019, s. 31-61.
  article

  article

 6. The concept of the right to cultural heritage within the FARO Convention / Ondřej Vícha.    International and Comparative Law Review.Roč. 14, (2014), č. 2, s. 23-38.
  article

  article

 7. Česká republika - aktivní pozorovatel v orgánech Evropské unie / Koukal, J..    Heger, Vladimír.XIV/50 (2003), s. 24-25.Veřejná správa.
  article

  article

 8. Domáce násilie v dokumetoch Organizácie spojených národov / Libor Klimek.    Justičná revue.roč. 70, (2018), č. 4, s. 454-461.
  article

  article

 9. Evropská úmluva o počítačové kriminalitě a sexuální zneužívání dětí / Bayerová, M..    Jasná, Eva.2/5 (2003), s. 156-157.Trestněprávní revue.
  article

  article

 10. Evropský zatýkací rozkaz / Dlouhý, M..    Novák, Milan.XLVII/3 (2003), s. 59.Kriminalistický sborník.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.