Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019224 xcla^"
 1. Bezprostřední účinek směrnice EU / Mrázková, L..    Svoboda, Zdeněk.5 (2003), s. 4-13.Právní rádce.
  article

  article

 2. Domněnka vzniku škody : potencionální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného / Petra Joanna Pipková.    Obchodněprávní revue.roč. 11, (2019), č. 5, s. 113-121.
  article

  article

 3. Elektronický obchod : směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES / Hrádek, J..    Svoboda, Zdeněk.9/9 (2001), s. 5-8.Právní rádce.
  article

  article

 4. "Letadla" odlétají, "likvidace" končí : nová směrnice EU o nepoctivých praktikách zakáže řadu známých triků / Šmejkal, V..    Přikryl, Jan.27 (2003), s. 17.Ekonom.
  article

  article

 5. Návrh směrnice o finančních konglomerátech / Čížek, J..    Trojanová, Eva pojišťovnictví.79/7 (2002), s. 15-16.Pojistný obzor.
  article

  article

 6. Novela první směrnice ES - průlom do vedení obchodních rejstříků / Čech, P..    IV/8 (2003), s. 10-13.Právní zpravodaj.
  article

  article

 7. Odpovědnost členského státu EU za škodu vzniklou jednotlivcům / Mrázková, L..    Svoboda, Zdeněk.10/11 (2002), s. 5-10.Právní rádce.
  article

  article

 8. Problémy harmonizace českého práva s právem ES / Whelanová, M..    Arnold, Rainer.7/2 (2003), s. 6-10.Evropské právo.
  article

  article

 9. Směrnice CDC pro podporu celoživotní pohybové aktivnosti / [zpracoval Lubomír Dobrý].    Dobrý, Lubomír.74/4 (2008), s. 22-24.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 10. Směrnice ES a problém jejich transpozice do českého právního řádu / Petr Mlsna.    7/6 (2006), s. 10-14.Právní zpravodaj.
  article

  article