Search results

 1. Aktivizace a rehabilitace osob staršího věku se zřetelem k poznatkům ze zahraničí / Dagmar Pavlů, Josef Buchberger.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 144-146.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 2. Aktuálne telesné zloženie vrcholových seniorských judistov / Lucia Malá ... [at al.].    Česká kinantropologie.Roč. 12, č. 3 (2008), s. 85-93.
  article

  article

 3. Aquafitness jako součást prevence proti osteoporóze / Dagmar Šimberová, Kateřina Polášková.    Masarykova univerzita.199-201.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article

 4. Body composition determination by whole body bioimpendance measurement in women seniors / Bunc, V. - Štilec, M. - Moravcová, J. - Matouš. M..    Rychtecký, Antonín.36(1) (2000), s. 23-37.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  article

  article

 5. Boj proti diskriminaci na základě věku a Evropská unie / Koldinská, Kristina.    Havlíček, Karel.1 (2005), s. 2-7.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 6. Centrum pohybové aktivity seniorů při FTVS-UK Praha / M. Štilec, V. Bunc.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 149-151.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 7. Cvičenie s tyčami pre seniorov / Agata Horbacz, Dana Dračková.    Telesná výchova a šport.roč. 27, č. 2 (2017), s. 41-44.
  article

  article

 8. Domácí násilí na seniorech / Ludmila Čírtková.    Vokuš, Jiří.Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí.(2012), Roč. 21, č. 4, s. 3-15.
  article

  article

 9. Dominantné indikátory kvality života slovenských a taliánských seniorek /.    Telesná výchova a šport.roč. 25, č. 3 (2015), s. 15-19.
  article

  article

 10. Hodnota krevního tlaku a srdeční frekvence při změně polohy těla u seniorek / Zdeňka Chmelová, Blanka Hošková, Pavlína Nováková.    Česká kinantropologie.Roč. 14, č. 3 (2010), s. 203-211.
  article

  article