Search results

Records found: 200  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0018353 xcla^"
 1. Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu / Jiří Kučera.    Jasná, Eva.5/9 (2006), s. 259-270.Trestněprávní revue.
  article

  article

 2. Adhezní řízení ve Švýcarsku - inspirace pro českého zákonodárce / Andrea Beranová.    Právník.roč. 154, (2015), č. 10, s. 801-820.
  article

  article

 3. Analytika v praxi trestního řízení / Leo Foltýn, Vojtěch Bednář.    Kriminalistický sborník.roč. 61, (2017), č. 5, s. 55-61.
  article

  article

 4. Bude Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie efektivním nástrojem justiční spolupráce? / Jaroslava Novotná.    Jasná, Eva.5/6 (2006), s. 157-163.Trestněprávní revue.
  article

  article

 5. BVerfG : eurozatykač ano, ale právněstátně transponovaný / Jan Filip.    6/9 (2005), s. 12-16.Právní zpravodaj.
  article

  article

 6. Činnost orgánů činných v trestním řízení v průběhu a po skončení zkušební doby / Jan Zůbek.    Trestněprávní revue.Roč. 13, (2014), č. 4, s. 81-87.
  article

  article

 7. Činnost státního zástupce v trestním řízení z pohledu obhájce / Tomáš Gřivna.    Státní zastupitelství.roč. 16, (2019), č. 4, s. 14-19.
  article

  article

 8. Daňové penále, trestní řízení a princip ne bis in idem v aktuální judikatuře / Zbyněk Žďárský.    Státní zastupitelství.roč. 15, (2017), č. 3, s. 9-20.
  article

  article

 9. Data jako důkaz. Novela trestního řádu rozdala široké pravomoci / Lukáš Duffek, Ondřej Špulák.    Právní rádce.roč. 27, (2019), č. 4, s. 38-40.
  article

  article

 10. Diferenciace přípravného řízení pohledem právní úpravy podmínek konání zkráceného přípravného řízení / Špundová, J..    1 (2004), s. 14-21.Trestní právo.
  article

  article