Search results

 1. Abstraktná kontrola ako prostriedok ochrany viacerých subjektov / Katartína Gešková.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 13, (2018), No. 1, s. 9-22.
  article

  article

 2. Co se změní při doručování písemností v civilním řízení / Karel Svoboda.    4/11 (2007), s. 400-403.Právní fórum.
  article

  article

 3. Do jaké míry lze dokazovat před odvolacím soudem / Karel Svoboda.    5/6 (2008), s. 251-256.Právní fórum.
  article

  article

 4. Doručování soudních písemností jako jeden z problémů spravedlnosti / Winterová, Alena.    1 (2005), s. 1-5.Právní zpravodaj.
  article

  article

 5. 5.EET

  EET : nová fáze komunitární úpravy exekucí / Martina Kasíková.    7/1 (2006), s. 7-11.Právní zpravodaj.
  article

  article

 6. Exekuce společného jmění manželů a obrana manžela povinného ve světle zákona č. 139/2015 Sb. / Rita Hrabalová.    Ad notam.roč. 23, (2017), č. 6, s. 12-17.
  article

  article

 7. Hlavní intervence / Těmín, T. - Freibert, P..    Svoboda, Zdeněk.8 (2003), s. 17-20.Právní rádce.
  article

  article

 8. Institut opomenutého účastníka v řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem / Petr Podrazil.    Hamuľák, Ondrej.Současná a případná budoucí právní úprava soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy.Vol. 8, (2013), Suppl. /1/, s. 101-108.
  article

  article

 9. Jak urychlit zápis / Hampel, P..    Přikryl, Jan.46/25 (2002), s. 51-53.Ekonom.
  article

  article

 10. Jaké problémy působí předžalobní výzva? / Karel Svoboda.    Právní rádce.Roč. 21, (2013), č. 9, s. 38-40.
  article

  article