Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0018123 xcla^"
 1. Cestovní ruch v České republice / Beránek, J..    Heger, Vladimír.12/39 (2001), s. Příl. 1-8.Veřejná správa.
  article

  article

 2. Právní aspekty udržitelného cestovního ruchu v národních parcích / Vojtěch Stejskal.    Acta Universitatis Carolinae.Vol. 62, (2016), No. 3, s. 49-56.
  article

  article

 3. Sport a životní prostředí v kontextu s rozvojem domácího cestovního ruchu / Hošek Rostislav.    Univerzita Karlova. (2001), s. 211-213.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 4. Sportovní cestovní ruch jako oblast vědeckého poznání / Pavla Kortusová.    Česká kinantropologie.Roč. 10, č. 2 (2006), s. 113-124.
  article

  article

 5. Tradice právní úpravy cestovního ruch a současnost / René Petráš.    Acta Universitatis Carolinae.Vol. 62, (2016), No. 3, s. 11-27.
  article

  article

 6. Trvale udržitelná turistika / Tomáš Doležal.    Dobrý, Lubomír.62/3 (1996), s. 11-14.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 7. Zákon o podnikání v cestovním ruchu.    Přikryl, Jan.46/5 (2002), s. Příl. 6-8.Ekonom.
  article

  article