Search results

 1. Boj proti terorismu a Rada Evropy / Bílková, V..    Jasná, Eva.2/3 (2003), s. 69-73.Trestněprávní revue.
  article

  article

 2. Činnosti divize sportu Rady Evropy / Svoboda Bohumil.    Univerzita Karlova. (2001), s. 30-31.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  article

  article

 3. Evropská úmluva o počítačové kriminalitě a sexuální zneužívání dětí / Bayerová, M..    Jasná, Eva.2/5 (2003), s. 156-157.Trestněprávní revue.
  article

  article

 4. Existenční minimum / Kotýnková, M..    Cikhartová, Zuzana.8-9 (2003), s. 23-25.Národní pojištění.
  article

  article

 5. Idealisté, nebo fanatici? : Zahraniční (terorističtí) bojovníci z pohledu mezinárodního práva / Veronika Bílková.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 6, s. 16-23.
  article

  article

 6. K přijetí protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o potlačování terorismu / Šturma, P..    Arnold, Rainer.7/10 (2003), s. 1-6.Evropské právo.
  article

  article

 7. "Lisabonská smlouva" a předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv / Jan Kust, Lenka Pítrová.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.147/5 (2008), s. 473-504.Právník.
  article

  article

 8. Ochrana lidských práv s ohledem na zdravotně postižené osoby v aktech ES/EU a Rady Evropy / Šišková, N..    86/2 (2003), s. 184-196.Právny obzor.
  article

  article

 9. Ochrana životního prostředí v činnosti Rady Evropy / Zástěrová, J..    Stejskal, Vojtěch.1/1 (2002), s. 45-51.České právo životního prostředí.
  article

  article

 10. Protokol o transplantáciách orgánov a tkanív ľudského pôvodu k mezinárodnému dohovoru o ľudských právách a biomedicíně : stručný komentár / Glasa, J. - Gubová, S..    Glasa, Jozef.10/1-2 (2003), s. 3-4.Medicínska etika a bioetika.
  article

  article