Search results

 1. Atribuční sklony subjektů při vysuzování příčin aktuálního výkonu v úkolové situaci / Dobromila Trpišovská - Miloslav Homola.    Univerzita Palackého.29 (1992), s. 65-71 : 1 tabulka.Varia psychologica.
  article

  article

 2. Atribuční tendence ve školních podmínkách / Pavel Dařílek.    Univerzita Palackého.29 (1992), s. 95-102.Varia psychologica.
  article

  article

 3. Design sběru kvalitativních údajů ve výzkumu "Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny" / D. Másilka.    Univerzita Palackého.5-10.Seminář v oboru kinantropologie.
  article

  article

 4. The development of P.E. teachers professional self-adjustment during their teaching career / Hana Válková.    23 (1993), s. 63-84 : 2 tab., 11 grafů.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 5. Důsledky dlouhodobého uvěznění / Marešová, A..    4 (2004), s. 23-24.Trestní právo.
  article

  article

 6. Mobbing jako forma šikanování na pracovišti / Hana Vykopalová.    Havlíček, Karel.3/10 (1999), s. 15-19.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 7. Mobbing, šikana a diskriminace po česku / Petr Vysloužil.    Svoboda, Zdeněk.13/6 (2005), s. 37-38.Právní rádce.
  article

  article

 8. Osamělost a její determinanty / Jan Papica.    30 (1994), s. 35-45.Varia psychologica.
  article

  article

 9. Outdoorové aktivity a jejich vliv na psychický stav / Jiří Kirchner, Krásová Petra.    Masarykova univerzita.72-77 : tab.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  article

  article

 10. Rodina jako místo podpory pro oběť trestného činu / Ludmila Čírtková.    Peroutková, Věra.7/8 (2005), s. 18-23.Právo a rodina.
  article

  article