Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0014165 xcla^"
 1. Aktivní přístup k informacím o životním prostředí se zaměřením na informační systémy / Ondřej Vícha.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, No. 2 (2016), s. 193-202.
  article

  article

 2. Česká vodoprávní legislativa a vstup do Evropské unie / Punčochář, P..    3/4 (2004), s. 2-4.Právo a podnikání.
  article

  article

 3. Činnosť Rímskeho klubu a ochranno-právny aspekt environmentalistiky / Jarmila Chovancová.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 85-91.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 4. Čistí až na kost : EU zavede environmentální povinné ručení firem a živnostníků / Šmejkal, V..    Přikryl, Jan.22 (2003), s. 26.Ekonom.
  article

  article

 5. Ekologické aspekty športov v prírode / Janka Vrabcová.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 3 (2011), s. 33-34.
  article

  article

 6. Expozice dětí atmosférickému aerosolu při školní tělesné výchově - zdroj zdravotních rizik /.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 81, č. 2 (2015), s. 7-13.
  article

  article

 7. Finančné právo a životné prostredie / Ľubomír Grúň.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 188-212.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  article

  article

 8. Hygiena telovýchovného a športového prostredia v kontexte súčasnej legislatívy / Marcel Nemec, Ján Junger.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 2 (2012), s. 42-44.
  article

  article

 9. Lidské právo na životní prostředí : kritický pohled / Hana Müllerová.    Právník.Roč. 151, (2012), č. 3, s. 225-254.
  article

  article

 10. Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí / Jiří Straus, Zdeněk Sadílek.    Forenzní vědy, právo, kriminalistika.roč. 2, (2017), č. 2, s. 204-215.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.