Search results

 1. Aarhurská úmluva jako průlom do institutu účasti veřejnosti / Magdaléna Peterková.    612-619.Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2007.
  article

  article

 2. Aktuální vývoj horizontální legislativy v právu životního prostředí / Franková, M..    Stejskal, Vojtěch.2/1 (2002), s. 9-14.České právo životního prostředí.
  article

  article

 3. Aktuálny vývoj ochrany práva na životné prostredie v medzinárodnom práve / Juraj Jankuv.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/7 (2005), s. 740-767.Právník.
  article

  article

 4. Audit ekologické legislativy / Barbora Šumberová.    Žoha, Milan.2/4 (2006), s. 2-5.Ekologie a právo.
  article

  article

 5. Důvody porušování práva životního prostředí EU / Kateřina Veverková.    Žoha, Milan.2/4 (2006), s. 7-10.Ekologie a právo.
  article

  article

 6. Efektivita práva a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí / Dienstbier, Filip.    Stejskal, Vojtěch.4/4 (2004), s. 49-52.České právo životního prostředí.
  article

  article

 7. Emise a systém emisního obchodování / Ondřej Hartman.    Žoha, Milan.2/3 (2006), s. 2-7.Ekologie a právo.
  article

  article

 8. Environmentální aspekty současné české daňové soustavy / Dienstbier, F..    1 (2004), s. 14-25.Právo a podnikání.
  article

  article

 9. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? / Bohumil Repík.    Blanický, Ivan.9 (2005), s. 65-68.Bulletin advokacie.
  article

  article

 10. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? (1. část) / Bohumil Repík.    Blanický, Ivan.7-8 (2005), s. 20-24.Bulletin advokacie.
  article

  article