Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013909 xcla^"
 1. Akcesorita zajištění dle Nejvyššího soudu - z dobrého sluhy zlým pánem / Jindřich Arabasz, Pavel Boguský.    Právní rozhledy.Roč. 24, (2016), č. 5, s. 153-168.
  article

  article

 2. Bankovní záruka a ručení / Lochmanová, L..    Univerzita Palackého.146-150.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Čistí až na kost : EU zavede environmentální povinné ručení firem a živnostníků / Šmejkal, V..    Přikryl, Jan.22 (2003), s. 26.Ekonom.
  article

  article

 4. Jak jinak než propadnou zástavou? / Jana Girmanová.    Svoboda, Zdeněk.14/11 (2006), s. 13-18.Právní rádce.
  article

  article

 5. Jednotlivé případy vzniku zástavního práva de lege lata / Fiala, J..    10/1 (2002), s. 13-18.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 6. K jednomu aspektu výkladu ust. § 250 trestního zákona v aktuální judikatuře obecných soudů (včetně Nejvyššího soudu) pohledem ústavního pořádku / Radek Malenovský.    Jasná, Eva.6/4 (2007), s. 106-110.Trestněprávní revue.
  article

  article

 7. K otázce realizace zástavního práva / Alena Masopustová.    11/3 (2005), s. 89-90.Ad notam.
  article

  article

 8. K právnímu postavení ručitele v případě konkursu dlužníka / Petr Kavan.    14/17 (2006), s. 623-628.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Kompenzace zastavené pohledávky / Fiala, J..    9/3 (2003), s. 49-50.Ad notam.
  article

  article

 10. Lex Rhodia de iactu a společná havárie / Petr Dostalík, Bohumil Poláček.    Právněhistorické studie 47/1.2017, s. 5-25.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.