Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013899 xcla^"
 1. Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník : k jednotě a diferenciaci práva / Aleš Gerloch, Jan Tryzna.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 9, s. 730-745.
  article

  article

 2. Hrozí smrt soukromého práva? / Jan Hurdík, Markéta Selucká.    Právník.roč. 158, (2019), č. 1, s. 18-31.
  article

  article

 3. Insolvenční právo jako součást práva finančního / Michal Janovec.    Daně a finance.roč. 26, (2018), č. 3, s. 16-22.
  article

  article

 4. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch : účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba? / Ondřej Kadlec.    Právník.roč. 155, č. 6, (2016), s. 526-542.
  article

  article

 5. Místní komunikace / David Slováček.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), s. 693-698.
  article

  article

 6. Model vzájemného pasivního uznávání správních aktů / Jakub Handrlica.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 17, s. 589-595.
  article

  article

 7. Nad návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti / Jan Dědič, Kateřina Ronovská.    Správní právo.roč. 50, (2017), č. 4, s. 169-189.
  article

  article

 8. O některých úkolech veřejného práva při ochraně spotřebitele / Tomášek, M..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.142/7 (2003), s. 665-678.Právník.
  article

  article

 9. Ochrana obchodního tajemství / Ilona Kocková.    Acta MUP.roč. 8, (2017), č. 1, s. 45-94.
  article

  article

 10. Ombudsman a právo na informace / Karel Černín.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 18, s. 625-632.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.