Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013897 xpca^"
 1. Dědické právo / Šárka Vybíralová ; vedoucí diplomové práce Miroslav Liberda.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1996 . 74 s.
  book

  book

 2. Historické důvody vzniku EU a její ústavněprávní hledisko / Simona Sonnewendová ; vedoucí diplomové práce Eliška Wagnerová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 72 s.
  book

  book

 3. Historie a význam ústavy USA / Martin Fraš ; vedoucí diplomové práce Jan Svatoň.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 111 s.
  book

  book

 4. Komparace politických a ústavních systémů států Evropy a USA / Kristýna Žaloudková ; vedoucí diplomové práce Eliška Wagnerová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 75 s.
  book

  book

 5. Poměr mezi právem komunitárním a vnitrostátním / Tereza Hofmannová ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 73 s.
  book

  book

 6. Popis a výklad Obnoveného zřízení zemského Království českého / Eva Šimečková ; vedoucí diplomové práce Leoš Vyhnánek.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 68 s.
  book

  book

 7. Právní aspekty euthanasie / Alice Jahnsová ; vedoucí diplomové práce Olga Císařová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 54 s.
  book

  book

 8. Princip suverenity lidu a jeho vliv na formování moderních demokracií / Lucie Tlamková ; vedoucí diplomové práce Eliška Wagnerová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 65 s.
  book

  book

 9. Problematika občanství - srovnávací studie s právní úpravou v Německu / Růžena Sklenářová ; vedoucí diplomové práce Milan Polián.    V Olomouci :  Růžena Sklenářová,  2002 . 62 s.
  book

  book

 10. Ústava páté francouzské republiky / Drahomíra Machová ; vedoucí diplomové práce Jan Svatoň.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 67 s.
  book

  book