Search results

Records found: 48  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013888 xcla^"
 1. Bez dcery to nepůjde : ani v rozšířené EU nebudou mít české stavební firmy na růžích ustláno / Stuchlík, J..    Přikryl, Jan.46 (2003), s. 52.Ekonom.
  article

  article

 2. Evidování zahradních chatek / Pavlína Trajerová.    Svoboda, Zdeněk.13/8 (2005), s. 17-18.Právní rádce.
  article

  article

 3. Hrobka jako stavba / Tomáš Vachutka.    Sondy do stavebního práva.2018, s. 185-193.
  article

  article

 4. Judikatura NSS : povolování, užívání a odstraňování staveb / Jana Aulická.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 9, s. 274-278.
  article

  article

 5. K některým aktuálním otázkám nového stavebního zákona / Miroslav Hegenbart.    7/10 (2006), s. 1,3-7.Právní zpravodaj.
  article

  article

 6. K problematice řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona / Lenka Westphalová, Jiří Ticháček.    2/7 (2005), s. 264-266.Právní fórum.
  article

  article

 7. K projednávání námitek účatníků územního nebo stavebního řízení, týkajících se budoucích imisí, soudem / Spáčil, J..    10/1 (2002), s. 1-6.Právní rozhledy.
  article

  article

 8. K rozšíření oprávnění soudů na úseku zřizování věcných břemen / Pěcha, F..    Winterová, Alena.49/4 (2001), s. 223-225.Právní praxe.
  article

  article

 9. Kolaudace staveb / Stanislav Malý.    Svoboda, Zdeněk.13/7 (2005), s. 45-48.Právní rádce.
  article

  article

 10. Kolaudační řízení / Malý, S..    Svoboda, Zdeněk.10/04 (2002), s. 9-10.Právní rádce.
  article

  article