Search results

Records found: 98  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013882 xcla^"
 1. Administrativní problémy antického Říma / Milan Bartošek.    Soukup, Ladislav.24 (1981), s. 145-185.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP / Filip Rigel.    Soudní rozhledy.Roč. 20, (2014), č. 9, s. 310-312.
  article

  article

 3. Běh lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu / Markéta Lehká.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 5, s. 167-169.
  article

  article

 4. Blokace nelegálního hazardu na internetu / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 4, s. 115-117.
  article

  article

 5. Diskreční pravomoc veřejné správy v intencích české a zahraniční právní vědy / Barbora Gonsiorová.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 26, (2018), č. 4, s. 649-670.
  article

  article

 6. Diskriminace a veřejný nepořádek ve spolkovém právu / Ivo Telec.    Svoboda, Zdeněk.13/4 (2005), s. 42-43.Právní rádce.
  article

  article

 7. Důsledky zrušení nebo změny zákonného zmocnění na další platnost, aplikovatelnost a zákonnost právního předpisu obce ve světle soudní judikatury / Adam Furek.    14/20 (2006), s. 735-741.Právní rozhledy.
  article

  article

 8. E-government v české veřejné správě / Pavel Mates.    13/8 (2005), s. 283-286.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Evropská charta místní samosprávy v praxi České republiky / Barbota Gonsiorová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2017), No. 1, s. 310-323.
  article

  article

 10. Evropské správní právo v reflexi konventu / Pomahač, R..    Arnold, Rainer.7/7 (2003), s. 22-26.Evropské právo.
  article

  article