Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013875 xcla^"
 1. Čeští zaměstnanci se chystají do Unie / Bohatová, V. - Kouda, J..    Přikryl, Jan.31 (2003), s. příloha.Ekonom.
  article

  article

 2. Evropský pilíř sociálních práv / Markéta Macháčková.    Národní pojištění.roč. 49, (2018), č. 2, s. 16-19.
  article

  article

 3. Is Charter of the fundamental rights of the EU taking social rights seriously? / Ondrej Hamuľák.    European studies.Vol. 2, (2015), s. 14-28.
  article

  article

 4. Nové rodinné dávky a české právní úpravě jako nástroj slaďování práce a rodiny / Gabriela Halířová.    Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0.2018, sa. 145-160.
  article

  article

 5. Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky / Ĺ. Gajdošíková.    Právny obzor.roč. 100, (2017), č. 3, s. 218-225.
  article

  article

 6. Pracovní a sociální právo ES a s ním spojená adaptace a transpozice do českého práva / Whelanová, M..    Arnold, Rainer.6/9 (2002), s. 5-11.Evropské právo.
  article

  article

 7. Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv / Ladislav Vyhnálek.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 22, (2014), č. 3, s. 203-221.
  article

  article

 8. Rizika druhé fáze reformy veřejné správy v sociální oblasti / Kudlová, M..    Heger, Vladimír.12/41 (2001), s. 22-23.Veřejná správa.
  article

  article

 9. Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění / Ivo Telec.    Právník.roč. 156, (2017), č. 7, s. 587-602.
  article

  article

 10. Soudní přezkum ústavnosti zásahů do sociálních práv - strukturování sporných otázek / Michal Bartoň.    Právní aspekty sociálního státu Olomoucké právnické dny (konference.2014, s. 41-49.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.