Search results

Records found: 50  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013870 xcla^"
 1. Administrativní problémy antického Říma / Milan Bartošek.    Soukup, Ladislav.24 (1981), s. 145-185.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. Condictio ob turpem causam v justiánském právu a její užití v právu moderním / Petr Dostalík.    Právněhistorické studie 47/2.47, (2017), č. 2, s. 5-17 .
  article

  article

 3. Čtyři řeči o římské společnosti - dopady zrušení Oppiova sumptuárního zákona na repetundární zločiny u Tacita a Livia / Miroslav Frýdek.    Acta iuridica Olomucensis.Vol. 4, (2009), No. 6, s. 287-296.
  article

  article

 4. Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu / Petr Dostalík.    Časopis pro právní vědu a praxi.(2012), Roč. 20, č. 3, s. 275-282.
  article

  article

 5. Dědické spory / Kamila Bubelová.    Časopis pro právní vědu a praxi.(2012), Roč. 20, č. 3, s. 266-274.
  article

  article

 6. Držitel - detentor nebo possessor? / Kamila T. Bubelová.    Univerzita Palackého.29-34.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 7. Etika a právo v dielach klasických rímskych právnikov / Róbert Brtko.    Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.roč. 35, (2016), č. 1, s. 3-13.
  article

  article

 8. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  article

  article

 9. Ius Respondendi - několik hypotéz o působení římské jurisprudence / Petr Bělovský.    Soukup, Ladislav.35 (2000), s. 5-20.Právněhistorické studie.
  article

  article

 10. K otázce způsobilosti nezletilých k právním úkonům a dosažení zletilosti / Leoš Vyhnánek.    Univerzita Palackého.157-163.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.