Search results

Records found: 200  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013868 xcla^"
 1. L'accessibilite a la procreation medicalement assistee et les paternites / Jiří F. Haderka.    Univerzita Palackého.s. 43-49.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 2. Aktivní a pasivní věcná legitimace ve sporu o určení otcovství / Šmehlíková, R..    Peroutková, Věra.4/8 (2002), s. 11-14.Právo a rodina.
  article

  article

 3. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? / Hrušáková, Milana.    2 (2005), s. 53-57.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Aplikácia inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov na majetkové účasti v právnických osobách / Marek Tomašovič.    59/6-7 (2007), s. 805-817.Justičná revue.
  article

  article

 5. Aplikácia nariadení EÚ z oblasti rodinného práva v podmienkach Slovenskej republiky / Katarína Burdová, Miroslava Vozáryová.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 5, s. 736-851.
  article

  article

 6. Asistovaná reprodukce : právo a současná praxe / Ondřej Frinta.    2/4 (2005), s. 133-146.Právní fórum.
  article

  article

 7. Civilněprávní postih domácího násilí - úvahy de lege ferenda (zejména nad sněovním tiskem č.828) / Zdeňka Králíčková.    Vol. 1, No. 2, (2005), s. 50-53.Acta Iuridica Olomoucensis.
  article

  article

 8. Co je a co není v zájmu dětí / Daniela Kovářová.    Rodinné listy.Roč. 2, (2013), č. 5, s. 8-10.
  article

  article

 9. Co přinese zařazení rodinného práva do nového občanského zákoníku? / Milana Hrušáková.    Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe Lubyho právnické dni.2009, s. 433-436.
  article

  article

 10. Collaborative law a efektivní rozvod / Martin Kornel.    15/22 (2007), s. 814-818.Právní rozhledy.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.