Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013867 xcla^"
 1. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. Konzervativní teorie přirozeného práva Roberta George / Petr Osina.    Studia iuridica Cassoviensia.roč. 5, (2017), č. 1, s. 13-33.
  http://sic.pravo.upjs.sk
  article

  article

 3. Lidská práva a základní potřeby / Martin Hapla.    Právník.roč. 157, (2018), č. 1, s. 31-49.
  article

  article

 4. Nová teorie přirozeného práva jako součást renesance přirozenoprávního myšlení ve 20. století / Petr Osina.    Jurisprudence.Roč. 24, (2015), č. 6, s. 10-15.
  article

  article

 5. Pojem přirozeného subjektivního práva ve středověkém myšlení v kontextu uvažování o lidských právech / Michal Šejvl.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 12, s. 1009-1028.
  article

  article

 6. Přirozenoprávní omyl podle Hanse Kelsena / Ivo Cerman.    Právník.roč. 158, (2019), č. 9, s. 837-851.
  article

  article

 7. Typologie zásad soukromého práva / Filip Rigel.    Právo a bezpečnost.roč. (2015), č. 2, s. 37-41.
  article

  article

 8. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe / Jiří Mulák.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 3, s. 33-37.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.