Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013863 xpca^"
 1. Charakteristika pracovnoprávnej úpravy v období I. Československej republiky so zameraním na predpisy občianskoprávneho charakteru / Zuzana Sopúchová ; vedúca diplomovej práce Eva Šimečková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 77 s.
  book

  book

 2. Kolektívne vyjednávanie v pracovnom práve / Marta Mičietová ; vedúci diplomovej práce Milan Galvas.    Olomouc :  Marta Mičietová,  2002 . 66 s.
  book

  book

 3. Kolektivní smlouva / Nina Drábková ; vedoucí diplomové práce Milan Galvas.    Olomouc :  Nina Drábková,  2003 . 82 s.
  book

  book

 4. Konkurenční doložka v zemích EU / Jan Ševčík ; vedoucí diplomové práce Eva Šimečková.    Olomouc :  Jan Ševčík,  2003 . 55 s.
  book

  book

 5. Konkurenční ujednání v pracovních smlouvách / Michal Togner ; vedoucí diplomové práce Vladimír Vitásek.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 75 s.
  book

  book

 6. Manažérská zmluva / Branislav Štrbáň ; vedoucí diplomové práce Eva Šimečková.    Olomouc :  Branislav Štrbáň,  2003 . 85 s., příl.
  book

  book

 7. Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku ve srovnání se zákoníkem práce / Pavla Holobrádková ; vedoucí diplomové práce Leoš Vyhnánek.    Olomouc :  Pavla Holobrádková,  2000 . 93 s.
  book

  book

 8. Odpovědnost za škodu způsobenou pracovními úrazy a nemocemi z povolání / Dana Blahoušková ; vedoucí diplomové práce Hana Dleštíková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 95 s.
  book

  book

 9. Odpovědnost za škodu způsobenou pracovními úrazy a nemocemi z povolání / Natálie Bošotová ; vedoucí diplomové práce Vladimír Vitásek.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 118 s.
  book

  book

 10. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli / Hana Hajzlerová; vedoucí diplomové práce Hana Dleštíková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 66 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.