Search results

Records found: 320  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013863 xcla^"
 1. Agenturní zaměstnávání a zákoník práce. (I.) Jaroslav Stádník, Petr Kieler.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 4, s. 27-31.
  article

  article

 2. Aktuálne trendy v právnej úprave riešenia sporov v pracovnom práve Slovenskej republiky / Juraj Hamuľák.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 91-104.
  article

  article

 3. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích a polská inspirace / Jan Pichrt.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 23-24, s. 826-829.
  article

  article

 4. Analyzes of an alien's position in czech immigration and employment proceedings / Martin Štefko.    5/1 (2007), s. 5-16.Aplikované právo.
  article

  article

 5. Arbitrabilita v pracovněprávních sporech / Luděk Lisse.    Bažantová, Ilona.17/2 (2008), s. 2-18.Obchodní právo.
  article

  article

 6. Atypická zaměstnávání v českém právním prostředí / Eva Kratochvílová.    Soukromé právo.roč. 4, (2016), č. 10, s. 20-25.
  article

  article

 7. Atypické pracovněprávní vztahy / Jakubka, J..    50/4 (2002), s. 1-12.Práce a mzda.
  article

  article

 8. Běh subjektivní lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele / Petr Bukovjan.    56/4 (2008), s. 25-27.Práce a mzda.
  article

  article

 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Martin Gracias.    Svoboda, Zdeněk.13/8 (2005), s. 31.Právní rádce.
  article

  article

 10. Bolestné - rozdílné nároky podle pracovního a občanského práva a jejich dědění / Richard W. Fetter.    Národní pojištění.roč. 49, (2018), č. 4, s. 22-26.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.