Search results

 1. Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu / Jiří Kučera.    Jasná, Eva.5/9 (2006), s. 259-270.Trestněprávní revue.
  article

  article

 2. Aktivní a pasivní věcná legitimace ve sporu o určení otcovství / Šmehlíková, R..    Peroutková, Věra.4/8 (2002), s. 11-14.Právo a rodina.
  article

  article

 3. Alternativní řešení sporů / Jan Hejda.    Svoboda, Zdeněk.13/4 (2005), s. 4-10.Právní rádce.
  article

  article

 4. Arbitrážní centra z pohledu právní teorie a praxe / Karel Střelec.    Bažantová, Ilona.15/4 (2006), s. 13-24.Obchodní právo.
  article

  article

 5. Civilní odpovědnost a svoboda vůle : otázky spojené s legitimitou současného konceptu právní odpovědnosti / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal.    Právník.Roč. 153, (2014), č. 10, s. 830-847.
  article

  article

 6. Civilní proces s účastníkem neznámého pobytu / Pavel Horák, Miroslav Hromada.    15/6 (2007), s. 195-203.Právní rozhledy.
  article

  article

 7. Co se změní při doručování písemností v civilním řízení / Karel Svoboda.    4/11 (2007), s. 400-403.Právní fórum.
  article

  article

 8. Česká procesní úprava ve vztahu k řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropských společenství / Jiří Grygar, Eduard Grygar.    13/8 (2005), s. 276-283.Právní rozhledy.
  article

  article

 9. Dluh jednoho z manželů (vybrané problémy) / Karel Šabata.    Soudce.Roč. 16, (2014), č. 5, s. 9-13.
  article

  article

 10. Do jaké míry lze dokazovat před odvolacím soudem / Karel Svoboda.    5/6 (2008), s. 251-256.Právní fórum.
  article

  article