Search results

 1. Harvard civil rights - civil liberties law review.    Cambridge :  Harvard civil rights - civil liberties law review,
  journal

  journal

 2. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin.    Praha :  Economia,  1993-
  Plný online přístup v odd. BIS a na PF
  Právní rádce

  journal

 3. Sbírka rozhodnutí vrchních a krajských soudů zemí české, moravskoslezské i slovenské a podkarpatoruské ve věcech civilních / pořádají Jaromír Sedláček, František Rouček.    Praha :  Československý Kompas,  1939
  journal

  journal

 4. Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva / [vedoucí redaktor Václav Fiala].    Praha :  Codex,  1998-
  Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  journal

 5. Zeitschrift für auslandisches öffentliches recht und Völkerrecht : ZaöRV.    Stuttgart :  W. Kohlhammer,  1985c
  Zeitschrift für auslandisches öffentliches recht und Völkerrecht

  journal