Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013849 xszp^"
 1. Harvard civil rights - civil liberties law review.    Cambridge :  Harvard civil rights - civil liberties law review,
  journal

  journal

 2. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin.    Praha :  Economia,  1993-
  Právní rádce

  journal

 3. Sbírka rozhodnutí vrchních a krajských soudů zemí české, moravskoslezské i slovenské a podkarpatoruské ve věcech civilních / pořádají Jaromír Sedláček, František Rouček.    Praha :  Československý Kompas,  1939
  journal

  journal

 4. Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva : rozhodnutí soudů ČR vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího soudu.    Praha : Codex Bohemia, 1997-  2001- Praha : ASPI,  2009-2021 Praha : Wolters Kluwer ČR, . 314 svazků
  Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  journal

 5. Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.    Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022- .  svazků
  Online přístup v odd. BIS a na PF
  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

  journal

 6. Zeitschrift für auslandisches öffentliches recht und Völkerrecht : ZaöRV.    Stuttgart :  W. Kohlhammer,  1985c
  Zeitschrift für auslandisches öffentliches recht und Völkerrecht

  journal  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.