Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013849 xpca^"
 1. Dědické právo / Šárka Vybíralová ; vedoucí diplomové práce Miroslav Liberda.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1996 . 74 s.
  book

  book

 2. Druhy závazkových právních vztahů / Lukáš Poklop ; vedoucí diplomové práce František Smištík.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 94 s.
  book

  book

 3. Charakteristika pracovnoprávnej úpravy v období I. Československej republiky so zameraním na predpisy občianskoprávneho charakteru / Zuzana Sopúchová ; vedúca diplomovej práce Eva Šimečková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 77 s.
  book

  book

 4. Náhrada škody v občanském právu / Soňa Konečná ; vedoucí diplomové práce Miroslav Liberda.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1996 . 65 s.
  book

  book

 5. Nájemní smlouva v občanském právu České republiky / Jana Přikrylová ; vedoucí diplomové práce Miroslav Liberda.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 86 s.
  book

  book

 6. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení v občanskoprávních vztazích / Kateřina Putnová ; vedoucí diplomové práce Erik Orlet.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 77 s.
  book

  book

 7. Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku ve srovnání se zákoníkem práce / Pavla Holobrádková ; vedoucí diplomové práce Leoš Vyhnánek.    Olomouc :  Pavla Holobrádková,  2000 . 93 s.
  book

  book

 8. Ochrana osobnosti / Jiří Bajer ; vedoucí diplomové práce Michaela Buchtová.    Olomouc :  Jiří Bajer,  2002 . 97 s.
  book

  book

 9. Ochrana osobnosti fyzické osoby ve zpravodajství a při reklamě / Jana Lorenčíková ; vedoucí diplomové práce Michaela Buchtová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 105 s.
  book

  book

 10. Ochrana osobnosti v občanském právu / Radim Vašenda ; vedoucí diplomové práce Leoš Vyhnánek.    Olomouc :  Radim Vašenda,  2000 . 80 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.