Search results

 1. General commercial terms and standard-form contracts in international business relations / Michal Malacka.    Bratislava law review.Vol. 2, (2018), no. 2, s. 30-47.
  article

  article

 2. K uzavírání obchodně-právních smluv a zadávání veřejných zakázek / Karel Marek.    60/1 (2008), s. 117-129.Justičná revue.
  article

  article

 3. Mezinárodní obchod s předměty kulturní hodnoty / Klára Svobodová.    5/6 (2008), s. 244-251.Právní fórum.
  article

  article

 4. Mezinárodní pravomoc podle nařízení o insolvenčních řízeních / Petr Šabatka.    14/3 (2006), s. 95-101.Právní rozhledy.
  article

  article

 5. Podmínky aplikovatelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží / Zdeněk Kapitán.    5/7 (2008), s. 275-289.Právní fórum.
  article

  article

 6. Pojem investice z pohledu jejich mezinárodně-právní ochrany / Alexander J. Bělohlávek, Renáta Hótová.    Žoha, Milan.15/4 (2006), s. 3-12.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article

 7. Poznámky k nadnárodním instrumentům upravujícím dohody o volbě soudu : reflexe v kontrahování na kapitálových trzích v Evropské unii / Jan Šovar.    Soukromé právo.roč. 4, (2016), č. 9, s. 21-25.
  article

  article

 8. Prameny evropského smluvního práva : Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a její vztah k Principům evropského smluvního práva a Zásadám mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT / Petra Novotná.    5/7 (2008), s. 289-292.Právní fórum.
  article

  article

 9. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu) / Petr Dostalík.    Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám.2016, s. 87-94.
  article

  article

 10. Řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí / Kincl, M..    Bažantová, Ilona.12/6 (2003), s. 2-7.Obchodní právo.
  article

  article