Search results

  1. Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého.    Praha :  Česká společnost pro mezinárodní právo,  2011- .  sv.
    Czech yearbook of public & private international law

    journal

  2. Yearbook of private international law.    Hague : Kluwer Law International, 1999-  München : Sellier European Law Publishers, [2013]-
    journal

    journal