Search results

 1. Pojetí tzv. "zvláštních práv" církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb / Přibyl, S..    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.142/7 (2003), s. 711-722.Právník.
  article

  article

 2. Právní postavení Federace židovských obcí v České republice / Jiří Kašný.    Revue církevního práva.Roč. 19, (2013), č. 2, s. 55-70.
  article

  article

 3. Předmanželská smlouva a platnost manželství / Marie Kolářová.    Revue církevního práva.roč. 24, (2018), č. 2, s. 43-52.
  article

  article