Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013809 xpca^"
 1. Amsterodamská smlouva a její význam pro vývoj evropského práva / Renáta Šmehlíková ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 98 s.
  book

  book

 2. Cestovní smlouvy / Barbora Fabiánová ; vedoucí diplomové práce Leoš Vyhnánek.    Olomouc :  Barbora Fabiánová,  2003 . 66 s.
  book

  book

 3. Evropská unie a správní právo / Karel Vališ ; vedoucí diplomové práce Milan Polián.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 51 s.
  book

  book

 4. Evropské dohody a jejich význam pro zajištění slučitelnosti právních předpisů přidružených států s acquis communautaire / Helena Pazderová ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 72 s.
  book

  book

 5. Evropský parlament - složení a pravomoci / Ondřej Frgal ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 78 s.
  book

  book

 6. Harmonizace práva obchodních společností Evropské unie a České republiky / Martin Zvoníček ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1997 . 93 s.
  book

  book

 7. Hospodářská soutěž v Evropské unii / Michal Jašek ; vedoucí diplomové práce Naděžda Šišková.    V Olomouci :  Michal Jašek,  2002 . 83 s.
  book

  book

 8. Kartely a monopoly / Petra Váňová ; vedoucí diplomové práce Michal Černý.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 106 s.
  book

  book

 9. Konkurenční doložka v zemích EU / Jan Ševčík ; vedoucí diplomové práce Eva Šimečková.    Olomouc :  Jan Ševčík,  2003 . 55 s.
  book

  book

 10. Legitimita práva v době globalizace / Nikola Čapla ; vedoucí diplomové práce Antonín Komenda.    Olomouc :  Nikola Čapla,  2002 . 70 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.