Search results

Records found: 443  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013809 xcla^"
 1. Acquis justice a vnitřních věcí po Amsterodamu / Pikna, B..    Winterová, Alena.LI/2 (2003), s. 122-131.Justiční praxe.
  article

  article

 2. Advokát a právo Evropské unie / Sedemund, J..    Blanický, Ivan.5 (2003), s. 73-79.Bulletin advokacie.
  article

  article

 3. Aktuální otázky obligačního práva a jeho kodifikace v evropském i českém kontextu / Irena Pelikánová.    15/18 (2007), s. 656-669.Právní rozhledy.
  article

  article

 4. Aktuální vývoj regulace pojišťovnictví v EU / Jana Herboczková.    Pojistné rozpravy.Roč. 2015, č. 33, s. 6-20.
  article

  article

 5. Alternativní řešení trestních věcí v dokumentech OSN, Rady Evropy a Evropské unie / Jana Kursová.    Státní zastupitelství.roč. 15, (2018), č. 1, s. 23-41.
  article

  article

 6. Alternativní řešení trestních věcí v dokumentech OSN, Rady Evropy a Evropské unie (dokončení) / Jana Kursová.    Státní zastupitelství.roč. 15, (2018), č. 2, s. 45-49.
  article

  article

 7. Alternativní způsoby řešení civilních a obchodních sporů (tzv. "ADR") v evropském kontextu / Bělohlávek, A. J..    Arnold, Rainer.7/6 (2003), s. 8-11.Evropské právo.
  article

  article

 8. Aplikace zásady acte clair při odlišném výkladu práva EU různými instancemi soudní soustavy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 360-361.
  article

  article

 9. Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky (1. časť) / Vetrák, M..    86/5 (2003), s. 435-455.Právny obzor.
  article

  article

 10. Autorská směrnice : nejasnosti převažují / Andrea Pavelcová.    Právní rádce.roč. 27, (2019), č. 5, s. 66-67.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.