Search results

 1. 14 Punkte zur Beendigung des Rechtschreib-Kriegs : Parva Charta für den bleibenden Regelungsauftrag / Hartmut von Hentig.    Göttingen :  Wallstein Verlag,  c2005 . 42 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  book

  book

 2. Het Groene Boekje : woordenlijst Nederlandse taal / met een Leidraat door Ludo Permentier ; op basic van de Woordenlijst Nederlandse Taal online (woordenlijst.org), in opdracht van de Nederlandse Taalunie samengesteld door de Commissie Spelling in samenwerking met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.    Utrecht ; Antwerpen : Van Dale Uitgevers, [2015]  ©2015 . 1207 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000300
  book

  book

 3. Jak správně psát velká počáteční písmena v češtině : příručka pro gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště i širší veřejnost / Milena Fucimanová.    Brno :  Vakát,  2008 . 119 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  Jak správně psát velká počáteční písmena v češtině

  book

 4. Korespondence a její úprava podle nových norem / Václav Šťastný.    Praha :  ASPI,  2007 . 137 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
  Korespondence a její úprava podle nových norem

  book

 5. New Hart's rules : [the handbook of style for writers and editors] / adapted from The Oxford guide to style by R. M. Ritter.    Oxford ; New York, N.Y. :  Oxford University Press,  2005 . viii, 417 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 6. Nová pravidla německého pravopisu / Zbyněk Gross.    Ostrava :  Montanex,  1997 . 105 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF000100
  Z000100
  Nová pravidla německého pravopisu

  book

 7. Nová pravidla německého pravopisu : 1000 + jedno cvičení s klíčem k řešení / [Jan Grégr].    Pardubice :  G-Agency,  [1997?] . 68 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  book

  book

 8. Nový německý pravopis : přehled pravidel s příklady / [připojený český překlad Marta Vraná].    Plzeň :  Nakladatelství Fraus,  1999 . 117 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Nový německý pravopis

  book

 9. Nový německý pravopis : přehled pravidel s příklady / [připojený český překlad Marta Vraná].    Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1997 . 117 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PDF000100
  PF000100
  Z200100
  Nový německý pravopis

  book

 10. Nový německý pravopis závazný od 1.8.2006 / Věra Barandovská, Karin Schöne.    Dobřichovice :  Kava-Pech,  2006 . 143 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  PRF000100
  Z100100
  Nový německý pravopis závazný od 1.8.2006

  book