Search results

 1. Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques.    Bratislava : Institut archéologique de l' Académie Slovaque des Sciences à Nitra, 1993 . 4 svazky
  journal

  journal

 2. Alt-Thüringen : Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens.    Weimar :  Böhlau,  [1955]- .  sv.
  journal

  journal

 3. Ausgrabungen und Funde : archäologische Berichte und Informationen.    Berlin : Akademie-Verlag, 1956-1995
  Plné texty některých svazků 1956-1995
  journal

  journal

 4. Bollettino del Museo civico di storia naturale di Verona : Geologia, paleontologia, preistoria.    Verona :  Museo civico di storia naturale,
  journal

  journal

 5. Bollettino del XIII Congresso dell'Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche = Bulletin du XIII Congrès de l'Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques = Bulletin of the ... Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences.    Forli : A.B.A.C.O., 1994-1996 . 6 svazků
  journal

  journal

 6. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.    Graz ; Wien ; Köln : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 1950-
  journal

  journal

 7. Praehistorica : acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis.    Praha : Praehistorický ústav Karlovy university, 1938-  1970-1992 Praha : Univerzita Karlova  1993- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum
  Praehistorica

  journal

 8. Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada.    Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta [1992]-  1994- Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno
  Pravěk

  journal

 9. Pravěk. Supplementum.    Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, 1998-
  journal

  journal

 10. 10.Pravěk

  Pravěk : ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých / I. L. Červinka.    Uherské Hradiště : Tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži ; Kojetín na Hané : Tiskem národní knihtiskárny Kramář a Procházka v Olomouci ; Praha ; Brno : Národní knihtiskárna a kamenotiskárna Kramář a Procházka v Olomouci ; Tiskem národní knihtiskárny Kramář a Procházka v Olomouci, 1904-
  journal

  journal