Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013784 xjcp^"
 1. Archeologické výzkumy v Čechách 2014 : sborník referátů z inormačníh kolokvia = Arhcaologische Ausgrabungen in Böhmen 2014 : Referate aus dem Informationskolloquium. 97, 2015   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2015 . 63 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 2. Archeologické výzkumy v Čechách 2015 : sborník referátů z informačního kolokvia = Archäologische Ausgrabungen in Böhmen 2015 : Referate aus dem Informationskolloquium. 101, 2016   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2016 . 59 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 3. Bohemika a Moravika ve sbírce Zemského muzea pro pravěk v Drážďanech = Böhmische und mährische Funde in der Sammlung des Landesmuseums für Vorgeschichte Dresden / Jan Blažek - Miroslav Dobeš. 18, 1993   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 1993 . 12 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 4. Bohemika ze sbírky semináře pro pravěk a ranou dobu dějinnou univerzity v Göttingen = Bohemica aus der Sammlung des Göttinger Seminars für Ur- und Frühgeschichte / Thomas Saile. 40, 2000   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000 . 5 stran, 2 nečíslované strany obrázkových příloh
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 5. Eneolitická hradiska na Prostějovsku Ohrozim - Čubernice a Prostějov-Čechovice - Čechovsko = eneolithic hillforts in the Prostějov county Ohrozim - Čubernice and Prostějov-Čechovice - Čechovsko / Miroslav Šmíd, Antonín Přichystal. 29, 2015   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 6. Hradiště z pohanského pravěku v Čechách 1837 - 1843 = Böhmens Wälle aus der heidnischen Vorzeit / Matyáš Kalina z Jäthensteinu. 65, 2006   .  Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2006 . 27 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 7. Kapitoly k pravěku Západočeského kraje : přátelé k osmdesátinám Václavu Čtrnáctovi = Aufsätze zur Vorgeschichte des Westböhmischen Gebietes : die Freunde an Václav Čtrnáct zu seinem 80järigen Geburtstag. II, 1965   .  Praha : Archeologický ústav Československé akademie věd, 1965
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 8. Městské muzeum v Milevsku : katalog pravěké sbírky = Das Stadtmuseum in Milevsko, Kreis Südböhmen : Katalog der Vorgeschichtlichen Sammlung / Jan Michálek. 7, 1969   .  Praha : Vydává Československá společnost archeologická při ČSAV, 1969 . 29 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 9. Mohylníky ve Ždánickém lese = barrow fields in he Ždánice forest / Miloš Čižmář. 27, 2014   .
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal

 10. Muzeum keramiky v Bechyni : katalog pravěké sbírky = Museum der Keramik in Bechyně, Kreis Südböhmen : Katalog der Vorgeschichtlichen Sammlung / Antonín Beneš. 1, 1966   .  Praha : Vydává Československá společnost archeologická při ČSAV, 1966 . 31 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  journal

  journal