Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013773 xcla^"
 1. Aktuální trendy v ochraně osobních údajů / Olga Sovová.    Havlíček, Karel.11/9 (2007), s. 9-12.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 2. Forma a obsah informovaného souhlasu pacienta / Milada Študentová.    Havlíček, Karel.11/7-8 (2007), s. 22-26.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 3. Informovaný souhlas - Informační povinnost - Poučení - Souhlas ošetřovaného / Jana Konečná.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 22, (2014), č. 4, s. 367-376.
  article

  article

 4. Ještě k zamítnutí žádosti o udělení občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu - některé další souvislosti / Petra Gronwaldová Wagnerová.    Právník.roč. 157, (2018), č. 8, s. 670-681.
  article

  article

 5. Judikatura Nejvyššího správního soudu : právo shromažďovací / Petr Pospíšil.    Jasná, Eva.14/3 (2008), s. 81-84.Soudní rozhledy.
  article

  article

 6. Judikatura Nejvyššího správního soudu : rozhodování o právech a povinnostech žáků, studentů a uchazečů o studium / Filip Rigel.    Jasná, Eva.14/7 (2008), s. 241-243.Soudní rozhledy.
  article

  article

 7. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu / Jiří Jelínek.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 2, s. 13-19.
  article

  article

 8. K náhradě škody za nechtěné dítě / Tomáš Doležal.    Svoboda, Zdeněk.16/5 (2008), s. 13-16.Právní rádce.
  article

  article

 9. K významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí. Část II - výklad soukromého práva vždy ve prospěch svobody / Josef Kříž.    Soukromé právo.roč. 6, (2018), č. 3, s. 16-22.
  article

  article

 10. Ke stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace / Petr Kolman.    Svoboda, Zdeněk.15/11 (2007), s. 46-48.Právní rádce.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.