Search results

Records found: 111  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013769 xcla^"
 1. Abortion counseling as vice activity : the free speech implications of Rust v. Sullivan and planned Parenthood v. Casey / Christina E. Wells.    Columbia University (New York). School of law.1724-1764.Columbia law review 1995, no. 7. Liu, Joseph P.95/7 (1995), s. 1724-1764.Columbia law review.
  article

  article

 2. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? / Hrušáková, Milana.    2 (2005), s. 53-57.Právní rozhledy.
  article

  article

 3. "Anonymní" porody : jsou skutečně utajené? / Zuzana Kodriková.    Peroutková, Věra.7/6 (2005), s. 17-20.Právo a rodina.
  article

  article

 4. Cui bono? Bezvyjímečně ve prospěch tohoto dítěte! : Zamyšlení nad péčí o dítě / Michaela Zuklínová.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 2, s. 97-124.
  article

  article

 5. De verborum significatione aneb zamyšlení nad novelizovaným ustanovením § 27 odst. 2 zákona o rodině / Michal Králík.    Winterová, Alena.47/7 (1999), s. 419-430.Právní praxe.
  unrecognised

  unrecognised

 6. The detention of children in asylum procedures in Europe : regulatory framework and alternatives / Václav Stehlík, Irena Drdúlová.    Bratislava law review.Vol. 2, (2018), no. 2, s. 64-78.
  article

  article

 7. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět / Novotná, V..    Peroutková, Věra.4/5 (2002), s. 1-4.Právo a rodina.
  article

  article

 8. Dětská práva - předmět na každou hodinu / Doubrava, L. - Šteflová, J. - Husník, P. - Švancar, R..    Frey, Jiří.106/21 (2003), s. 15-18.Učitelské noviny.
  article

  article

 9. Dítě jako účastník občanského soudního řízení / Romana Rogalewiczová.    Právo a rodina.roč. 21, (2019), č. 3, s. 1-6.
  article

  article

 10. Dítě jako účastník řízení : relevance jeho názoru / Iva Kožená.    Peroutková, Věra.7/6 (2005), s. 9-14.Právo a rodina.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.