Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013757 xcla^"
 1. Čarodějnické procesy na Nymbursku na počátku 17. století / Petr Kreuz.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 127-161.Právněhistorické studie.
  article

  article

 2. Člověčenství / Jaroslav Čechura.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 33-52.Právněhistorické studie.
  article

  article

 3. Epilog husitské revoluce : pražské povstání 1483 / [Amadeo Molnár a kol.].    Molnár, Amedeo. (1978), s. 45-127.Acta reformationem bohemicam illustrantia.
  article

  article

 4. Hrdelní soudnictví českých zemí. Soupis pramenů a literatury. Zámrsk-Pardubice, Státní oblastní archiv ve spolupráci s Východočeským muzeem a Historickým klubem - pobočka Pardubice 1995. 188 s. / Vlastimil Svěrák.    Dvořák, Petr. (1996), s. 387-389.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 5. Hrdelní soudnictví města Nymburka v době předbělohorské a jeho výkon / Petr Kreuz.    Soukup, Ladislav.33 (1993), s. 53-88.Právněhistorické studie.
  article

  article

 6. Počátky a upevnění stavovského zřízení v Čechách / Jiří Kejř.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 63-95.Právněhistorické studie.
  article

  article

 7. Poměr korunních zemí k Českému království ve světle ustanovení Karla IV. / Lenka Bobková.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 17-38.Právněhistorické studie.
  article

  article

 8. Soupis hmotných pramenů / Jindřich Francek.    Šimek, Tomáš. (1995), s. 29-46.Hrdelní soudnictví Českých zemí.
  article

  article

 9. Výběrový soupis vydaných pramenů a literatury k dějinám hrdelního soudnictví v českých zemích / Jindřich Francek.    Šimek, Tomáš. (1995), s. 133-178.Hrdelní soudnictví Českých zemí.
  article

  article

 10. Vývoj mincovního práva v Čechách do tolarových mincovních řádů (1520-1528) / Jaroslav Pošvář.    Soukup, Ladislav.24 (1981), s. 19-42.Právněhistorické studie.
  article

  article