Search results

 1. Dohoda o provedení práce, bod zlomu a otázky související / Rejmont, V..    Báča, Jaromír.49/10 (2002), s. 22-25.Účetnictví.
  article

  article

 2. Dynamika jednotlivých ukazatelů variability srdeční frekvence v průběhu zotavení po ukončení práce / Toman Retek, Pavel Stejskal.    Antala, Branislav. (1996), s. 55-59 : grafy, tab..Zborník.
  article

  article

 3. Kdy může zaměstnavatel změnit druh a místo práce? / Ladislav Jouza.    Blanický, Ivan.15/7-8 (2008), s. 60-63.Bulletin advokacie.
  article

  article

 4. Minimální mzda není ve všech zemích EU / Petr Gola.    Havlíček, Karel.11/4 (2005), s. 15-16.Právo a zaměstnání.
  article

  article

 5. Neutralizácia deficitu pohybovej činnosti v zamestnaní na prelome tisícročia / Jozef Hrčka.    Perič, Tomáš. (1997), s. 180-182.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  article

  article

 6. Práce v noci : vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení / Bořivoj Šubrt.    Práce a mzda.roč. 64, (2016), č. 12, s. 19-23.
  article

  article

 7. Právní úprava odpočinku / Ladislav Jouza.    Účetnictví.roč. /53/, (2018), č. 11, s. 35-37.
  article

  article

 8. Starobní důchod před dosažením důchodového věku a výdělěčná činnost / Ivana Potměšilová.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 5, s. 6-8.
  article

  article

 9. Švarcsystém z pohledu inspekce práce / Aleš Kalvoda.    Práce a mzda.
  article

  article

 10. Vysílání českých zaměstnanců k výkonu práce do SRN / Čechtická, A. - Daenhardtová, H..    Havlíček, Karel.8/7-8 (2002), s. 18-27.Právo a zaměstnání.
  article

  article