Search results

  1. Expropriace prostřednictvím kontraktační povinnosti? Aneb k novele zákona o potravinách / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 12, s. 444-449.
    article

    article

  2. K otázce možnosti ochrany chuti potraviny autorským právem / Davvid Štros.    Průmyslové vlastnictví.roč. 29, (2019), č. 1, s. 32-35.
    article

    article