Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013422 xcla^"
 1. Český školní program proti šikanování / Michal Kolář.    Peroutková, Věra.9/3 (2007), s. 18-21.Právo a rodina.
  article

  article

 2. Dobré praxe sociálního začleňování / boč.    Národní pojištění.roč. 48, (2017), č. 5, s. 3-5.
  article

  article

 3. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy / Filip Křepelka.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/6 (2006), s. 647-671.Právník.
  article

  article

 4. Jak se změnila činnost sociálních pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí? / Daniel Rychlík.    Peroutková, Věra.10/5 (2008), s. 16-18.Právo a rodina.
  article

  article

 5. K úloze a postavení křesťanské charity / Jan Kotous.    Havlíček, Karel.10/4 (2006), s. 12-14.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 6. Ochrana dítěte, které je svědkem nebo obětí domácího násilí / Dita Melicharová.    Havlíček, Karel.9/9 (2005), s. 5-8.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 7. Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti - 1. část / Niederle, P..    Cikhartová, Zuzana.35/2 (2004), s. 30-33.Národní pojištění.
  article

  article

 8. Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti - 2. část / Niederle, P..    Cikhartová, Zuzana.35/4 (2004), s. 29-32.Národní pojištění.
  article

  article

 9. První pomoc v nepříznivých životních situacích / Branislava Vargová.    Peroutková, Věra.9/3 (2007), s. 12-17.Právo a rodina.
  article

  article

 10. Sociálně ohrožené dítě : osobní působnost zákona o sociálně-právní ochraně dětí (3.) / Adam Křístek.    Rodinné listy.roč. 6, (2017), č. 4-5, s. 15-23.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.