Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013282 xcla^"
 1. K určitosti dohody o smluvní pokutě / Petr Čech.    Svoboda, Zdeněk.16/3 (2008), s. 11-22.Právní rádce.
  article

  article

 2. O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky / Viktor Kolmačka.    Obchodněprávní revue.roč. 11, (2019), č. 3, s. 57-65.
  article

  article

 3. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání / Milan Hulmák, Petr Bezouška.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 1, s. 7-11.
  article

  article

 4. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta / Daniel Patěk.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 21, s. 725-733.
  article

  article

 5. Smluvní pokuta / Michal Krenk.    Obchodní právo.roč. 26, (2017), č. 3, s. 82-90.
  article

  article

 6. Smluvní pokuta - vybrané problémy / Karel Šabata.    Obchodní právo.roč. 27, (2018), č. 1, s. 29-44.
  article

  article

 7. Smluvní pokuta jako zneužívající klauzule a možnost její moderace / Iva Šťavíková Řezníčková.    Rekodifikace & praxe.Roč. 4, (2016), č. 2, s. 8-13.
  article

  article

 8. Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti / Tomáš Král.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 9, s. 247-253.
  article

  article

 9. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva / Pavel Horák.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 19, s. 649-657.
  article

  article

 10. Smluvní pokuta z pohledu právní doktríny i praxe / Eliáš, K..    Bažantová, Ilona.10/10 (2001), s. 2-12.Obchodní právo.
  article

  article