Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013240 xpca^"
 1. Exekuce pro peněžitá plnění / Radka Melecká ; vedoucí diplomové práce Petr Hlavsa.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1999 . 66 s.
  book

  book

 2. Odpovědnost členů statutárních orgánů úpadce a jejich právní povinnosti / Michaela Steigerová ; vedoucí diplomové práce Radan Kuča.    V Olomouci :  Michaela Steigerová,  2002 . 87 s.
  book

  book

 3. Postavení a činnost správce daně v konkursním řízení / Alexander Mackanič ; vedoucí diplomové práce Zdenka Hudcová.    V Olomouci :  Alexander Mackanič,  2002 . 86 s.
  book

  book

 4. Správce konkurzní podstaty, její pravomoci a odpovědnost / Petr Dítě ; vedoucí diplomové práce Radan Kuča.    Olomouc :  Petr Dítě,  2002 . 90 s.
  book

  book

 5. Vymáhání pohledávek se zaměřením na jejich započtení / Ludmila Kutějová ; vedoucí diplomové práce Ludmila Lochmanová.    Olomouc :  [vl. nákl.],  1998 . 65 s.
  book

  book

 6. Zajištění podle ObčZ / Patricie Nekovářová ; vedoucí diplomové práce František Smištík.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2000 . 118 s.
  book

  book

 7. Zajištění závazku / Veronika Poulová ; vedoucí diplomové práce František Smištík.    Olomouc :  [vl. nákl.],  2001 . 74 s.
  book

  book

 8. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka v závazkovém právu se zaměřením na problematiku cese / Libor Čtvrtlík.    Olomouc :  [vl. nákl.],  [1999] . 63 s.
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.