Search results

Records found: 70  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013240 xcla^"
 1. Actio pauliana s cudzím prvkom / Dominika Cukerová.    Právník.roč. 158, (2019), č. 2, s. 201-216.
  article

  article

 2. Bič upletený z ručení či zástavy / Rubeš, P..    Přikryl, Jan.47/2 (2003), s. 48-49.Ekonom.
  article

  article

 3. Daňový pohled na pohledávky za dlužníky v konkursním řízení / Drbohlav, J..    Báča, Jaromír.9 (2003), s. 72-75.Účetnictví.
  article

  article

 4. Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody - konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele) / Luboš Tichý.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 4, s. 34-39.
  article

  article

 5. Dluhy tížíci dědictví / Kučera, R..    Peroutková, Věra.5/5 (2003), s. 15-16.Právo a rodina.
  article

  article

 6. Evropské procesní právo - evropský platební rozkaz / Ondřej Čech.    Žoha, Milan.17/1 (2008), s. 3-6.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article

 7. Exekuce - nástroj vymáhání pohledávek / Pejšek, V..    Svoboda, Zdeněk.8 (2003), s. 10-13.Právní rádce.
  article

  article

 8. Exekuce k vymožení pohledávky za příspěvkovou organizací / Hana Erbsová.    Žoha, Milan.14/10 (2006), s. 9-16.Daně a finance.
  article

  article

 9. Exekuční postih pohledávek patřících do SJM a výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu / Dvořák, J. - Poledna, Z..    10/10 (2002), s. 484-492.Právní rozhledy.
  article

  article

 10. Hrozba nesplacených pohledávek a závazků / Staněk, D..    Přikryl, Jan.46/44 (2002), s. 42-45.Ekonom.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.