Search results

 1. Dvě poznámky k osobám zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým / Olga Bičáková.    Havlíček, Karel.10/9 (2006), s. 8-13.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 2. Jak na peníze ve sportu / Tomáš Kočar.    Právní rádce.roč. 27, (2019), č. 2, s. 32-39.
  article

  article

 3. Mezinárodní a evropské mechanismy omezení státních (veřejných) podpor : jednotlivé formy podpory / Křepelka, F..    11/3-4 (2002), s. 51-54.Evropské a mezinárodní právo.
  article

  article

 4. Omezení státních podpor právem ES a české soudy / Filip Křepelka.    Bělovský, Petr.15/6 (2006), s. 7-13.Jurisprudence.
  article

  article

 5. Privatizace a pravidla ES pro oblast státní podpory / Kincl, M..    Bažantová, Ilona.12/12 (2003), s. 7-10.Obchodní právo.
  article

  article

 6. Příspěvky poskytované zaměstnavatelům a OSVČ podle zákona o zaměstnanosti / Olga Bičáková.    Žoha, Milan.15/12 (2006), s. 13-15.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  article

  article

 7. Příspěvky zaměstnavatelům na nová pracovní místa / Jouza, L..    Báča, Jaromír.37/7 (2002), s. 34-37.Účetnictví.
  article

  article

 8. Státní podpora a základní lidská práva : řízení o státní podpoře a právo na řádný proces / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková.    Bulletin advokacie.roč. 23, č. 6, (2016), s. 17-25.
  article

  article

 9. Subvenční politika ve sportu a tělovýchově v České republice / Vladimír Hobza, Radek Cikl.    Teplý, Zdeněk.11/2 (2007), s. 67-82.Česká kinantropologie.
  article

  article

 10. Vnitřní struktura státního rozpočtu / Ivana Pařízková.    14/2 (2006), s. 131-140.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article