Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013192 xcla^"
 1. Centrum samostatného života vozíčkářů / Zdenka Hanáková.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 40-41.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 2. Changes in the physical fitness of polish youth in the past decade / Ryszard Przeweda.    22 (1992), s. 217-220 : tab., 2 diagr..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  article

  article

 3. Možnosti zkvalitňování života mentálně postižených / Josef Kvapilík.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 104-106.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 4. Příspěvek Asociace polio k naplňování pojmu plného nezávislého života zdravotně postižených / René Remeš, Jan Bébr.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 51-53.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 5. Psychologické aspekty kvality života amputovaných / Miroslav Vyhnálek, Blanka Kudláčková.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 62-65.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 6. Švýcarské studie o podmínkách života starších občanů / Josef Buchberger.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 135-138 : tab..Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 7. Vedení řádného života jako předpoklad podmíněného propuštění z výkonu trestu / Roman Vicherek.    Státní zastupitelství.roč. 17, (2019), č. 1, s. 17-31.
  article

  article

 8. Výzkum kvality života v domovech důchodců v České republice / Dagmar Pavlů.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 139-142 : tab..Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 9. Výzkum kvality života v ústavech sociální péče v ČR / Dagmar Pavlů.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 73-75 : tab..Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article

 10. Zlepšení kvality života lidí s epilepsií / Jarmila Kolářová.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 60-62.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.