Search results

 1. Bezúhonnost myslivecké stráže a omezení vlastnického práva územní rezervou - ústavněprávní implikace / Ondřej Vícha.    České právo životního prostředí.roč. 18, (2018), č. 1, s. 107-115.
  article

  article

 2. K problematice řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona / Lenka Westphalová, Jiří Ticháček.    2/7 (2005), s. 264-266.Právní fórum.
  article

  article

 3. Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 4. Náhrada za změnu v území / Anna Lajčíková.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 13-14, s. 499-504.
  article

  article

 5. Několik poznámek ke vzájemným vztahům různých typů územně plánovací dokumentace / Vedral, J..    Heger, Vladimír.13/33 (2002), s. 12, 21-23.Veřejná správa.
  article

  article

 6. Podoba koordinovaného závazného stanoviska / Aleš Sova.    Sondy do stavebního práva.2018, s. 38-46.
  article

  article

 7. Postup stavebního úřadu při zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby / Zuzana Jílková.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 12, s. 448-451.
  article

  article

 8. Privatizace stavebního řízení a příprava autorizovaných inspektorů / Miroslav Hegenbart.    8/4 (2007), s. 8-10.Právní zpravodaj.
  article

  article

 9. Účinky zrušení opatření obecné povahy ("zpětné" zrušení územního plánu) / Milan Podhrázký.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 10, s. 324-326 .
  article

  article

 10. Umisťování staveb v nezastavěném území / Eva Kinnertová.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 5, s. 181-184.
  article

  article