Search results

 1. Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice /.    Revue církevního práva.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 81-92.
  article

  article

 2. K úloze a postavení křesťanské charity / Jan Kotous.    Havlíček, Karel.10/4 (2006), s. 12-14.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 3. Právní zakotvení pastorační péče v necírkevních zdravotnických zařízeních v České republice / Damián Němec.    Revue církevního práva.Roč. 21, (2015), č. 1, s. 53-79.
  article

  article