Search results

 1. Mezinárodní obchod s předměty kulturní hodnoty / Klára Svobodová.    5/6 (2008), s. 244-251.Právní fórum.
  article

  article

 2. Nadace na záchranu židovských památek v Polné / Marta Vomelová.    Muzeum Vysočiny (Jihlava, Česko.IX (1994), s. 293.Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 3. Nad trestně právními aspekty Druhého protokolu k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu / Jiří Fuchs.    14/3 (2006), s. 218-224.Časopis pro právní vědu a praxi.
  article

  article

 4. Několik poznámek k rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého v Plandrech u Jihlavy / Ladislav Vilímek.    Dvořák, Petr. (1996), s. 358-360 : obr., fot..Vlastivědný sborník Vysočiny.
  article

  article

 5. Právní nástroje ochrany historické kulturní krajiny v právních předpisech na úseku památkové péče / Ondřej Vícha.    Acta Universitatis Carolinae. Iuridica.Vol. 61, (2015), č. 2, s. 87-116.
  article

  article